Sedan stillbilden och rörliga bilder uppfanns har de fått en stor makt att påverka vårt samhälle. Fotografier har hjälpt till att sätta stopp för krig, synliggjort stora samhälleliga orättvisor och gjort människor uppmärksamma på politisk korruption. Även film som består av rörliga bilder har kunnat påverka samhället på samma kraftfulla sätt.

En företagsfilm kan göra stor skillnad för din verksamhet och även påverka delar av samhället. Explainer erbjuder företagsfilm som förklarar produkter, tjänster och idéer på ett effektivt sätt. Med detta tilltalande kommunikationsverktyg kan du vinna nya kunder, förmedla samhällsproblem och lösningar samt väcka storskalig uppmärksamhet kring en fråga.

Dissonans mellan bildsättning och verklighet

Det sägs att en bild kan förmedla tusen ord, vilket innebär att bildsättning av artiklar är viktigt. Under de senaste åren har även svenskarna gjorts allt mer uppmärksamma på den eskalerande klimatkrisen, där extrema värmeböljor, torka och fallerade skördar blir alltmer vanligt. Men trots klimatkrisens allvar bildsätts inte artiklar om borttorkade skördar och vattenransonering på rätt sätt. Europeiska medier väljer övervägande att illustrera det allvarliga läget med överfulla stränder, molnfria himlar och plaskande barn.

Under sommaren 2019 drabbades Europa av en lång värmebölja. Runt 2 500 människor omkom, odlingsmark eldhärjades och skördearbetet fick stoppas på grund av detta. Det brandhärjade Notre Dame kunde kollapsa av den höga hettan enligt arkitekternas varningar. Detta valde media att bildsätta med människor som njöt av solen och lekte, ofta nära vatten. Saffron O’Neill, som är forskare vid Exeters Universitet, har undersökt hur nyhetsmedier i flera europeiska länder har valt att bildrapportera värmeböljan 2019. O’Neill blev förvånad över den tydliga dissonansen mellan illustrationerna och texternas innehåll. Hon menar att bilder som på ett bättre sätt visar klimatkrisens effekter skulle kunna ha stor kraft att påverka läsarnas uppfattning. Vi behöver fler bilder som visar hur människor är sårbara inför värmeböljornas effekter.

Naturfotografernas viktiga arbete

Naturfotografer har kunnat visa många exempel på filmens och bildernas makt. En av dessa är Mattias Klum, som gjort många fotografiska expeditioner och utställningar om Borneos regnskogar och naturskildringar från Sverige och Afrika. Han har också producerat filmer som påvisar vikten av att skydda biosfären från människans exploatering, bland annat ”Skogens öga” från 1998. Genom att fotografera natur, växter och djur kan engagerade personer som Mattias Klum lyfta fram hur nödvändigt det är med ett aktivt klimat- och miljöarbete.

En informationsfilm kan vara filmad eller animerad och ger möjlighet att på kort tid visa information för tittarna. Komplicerade koncept, tjänster och produkter kan förklaras och visas för konsumenter eller internt i företaget. Hos Explainer kan du få hjälp med att producera en informationsfilm där du själv får vara delaktig i produktionsstegen och du kan ge feedback på det framtagna materialet. Målgruppen kan attraheras på ett lättillgängligt och tilltalande sätt.